Jag röstar för UTF-8 alla dagar i veckan. Men tidigare så har det funnits färdiga översättningar till svenska. Finns inte det till denna version än? Jag...