Problemet är nog inte Highland i sig ( mer än att den inte gick att åka på,,,,) mer att det inte är något intresse för forum generellt, Ingen är här o...