Nu är det dags att damma av knarren,
Vad sägs om en tur på Fredag som är lång. Samling OKQ8 Hallsberg vid 10:00 om ingen har en listigare id...