Radius CX?

Det går ju att justera skruven på slavcylindern så du får kopplingen att greppa där du vill?...