ILLUMIN utvecklar, producerar och säljer en LED lampa främst avsedd för svensk mörkerenduro.
LED lampan är designad för låg vikt, hög verkningsgrad och liten form.
Självklart kan lampan användas till exempelvis skoter, cykel, båt, bil mm.

För mer information:

www.illumin.se

Facebook:
www.facebook.com/illuminenduroled

Kom ihåg att gilla!