Announcement

Collapse
No announcement yet.

200cc Kina Offroad-Ägare/Brukare?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Jag kör offroad me min motard
  Orginaldäcken funkade inte så bra i lera så jag bytte
  KTM 525 -03 SÅLD
  Qingqi 200 SM -07
  Ju galnare desto roligare

  Comment


   Vad är det för däck?
   Mina samlade körjournaler:
   http://hellrediket.se/forum/viewtopic.php?f=3&t=2227

   Comment


    ChengSin eller va dom heter. Köpte dom på CrossEndurokompaniet
    KTM 525 -03 SÅLD
    Qingqi 200 SM -07
    Ju galnare desto roligare

    Comment


     Originally posted by MatWe View Post
     Att borra upp en 200cc kina känns som att elda för kråkorna :D
     Lär ju inte hjälpa tillförlitligheten heller...

     En motor är en motor är en motor.
     Mer volym, mer bränsle = mer knuff.

     Ngn som har ett svar baserat på erfarenhet å inte enbart känner/tycker?
     Last edited by Kolja; 01-15-2008, 01:28 AM.
     Faster, faster - until the thrill of speed overcomes the fear of death.
     950SE, the answer to the question nobody was asking.

     Comment


      Originally posted by Kolja View Post
      En motor är en motor är en motor.
      Mer volym, mer bränsle = mer knuff.

      Ngn som har ett svar baserat på erfarenhet å inte enbart känner/tycker?
      Min kinahojs motor gick sönder UTAN att jag borrade den, eller liknande. såå jag skulle inte gjort det, däremot hade jag funderingar på att hitta en gammal drz400cc motor och sätta i, (om jag hade haft kunskapen, tiden och allt det där...)
      men gör som jag skrev tidigare, du lär inte hitta någon här som har borrat, men kolla på chinariders.net där finns det några som är fruktansvärt duktiga och har svar på det mesta när det gäller kinahojar.
      För bilder på mina hojar: http://linuxportalen.com/?q=gallery

      Comment


       Simonby:
       Ser häftigt ut med fett framdäck!! Hur är den att köra
       med så brett däck?

       Comment


        Borrning av cylinder

        Jag skulle vilja uttrycka mitt stora intresse beträffande diskussionen i detta forum avseende en uppborrning av cylinderdiametern i syfte att höja dessa maskiners effekt. Även jag har en, som jag tror, av födsel och ohejdad vana, en böjelse att uppskatta att maskinprestanda ligger på en nivå som man helst icke bör eller anser vara hälsosam att utnyttja.
        Att inledningsvis ha uttryckt ett sådant begär efter hästkrafter indikerar ju att jag de facto innehar fullständigt fel maskin men den elementära sanningen är att jag befunnit det bekvämt, billigt, roligt och därmed begärligt att inneha denna till jämförelse med klassisk och modern moped, veteranmotorcykel etcetera elementära produkt.

        Efter ovanstående korta utvikning som i all välmening bifogats i syfte att någorlunda beskriva mitt intresse för att inplacera diskussionen i ett för mig såväl filosofiskt samt tekniskt sammanhang har mina tankar gått till att försöka sortera de ekonomiska såväl som framförallt tekniska aspekter ett borrningsförfarande skulle medföra.

        Jag har alltsedan min maskin anlände uppmärksammat att cylindern ej är tillverkad i det klassiska och sedan närmare etthundrafemtio år väl beprövade gjutjärnet (vilket ju som ju välkänt är, äger i sitt kvalitetsutförande närmast isotropa egenskaper) utan är framför allt sedan de modernare maskinernas intågande tillverkad i centrifugalgjuten aluminium. Pressgjutna dylika förekommer ju också på marknaden, dock till ett pris av en lägre hållfasthet. Huruvida dessa maskiners cylindrar är tillverkade dymedelst den ena eller andra metoden låter sig icke avslöjas enbart genom en okulärbesikting men genom det faktum att aluminium är det för handen förefintliga materialet kan fastslås att någon form av abrasionshämmande ytbehandling ovillkorligen är av nöden involverad i konstruktionen. Det vanligast förekommande i cylindersammanhang är ju som alla vet hårdkrom vare sig det berör tvåtaktsmotorer eller dessas nuförtiden mer allmänt förekommande släkting, fyrtaktaren.

        Min fråga är ju egentligen av den mest rudimentära arten men som skulle vara av största intresse för mig, såsom förhppningsvis för den oinvigde, om någon av Er som avser att under vinterhalvåret närmare ge Er i kast med en cylinderdemontering med åtföljande cylinderborrning i detta forum skulle kunna ge de övergripande förutsättningarna för en lyckad effektökning framförallt beträffande återställande av cylinderns ytbehandling.

        En annan fråga jag städse och ivrigt brottats med sedan denna diskussion uppstod är om Ni avser att reducera cylinderhöjden alternativt topplockshöjden så att kompressionen ej går tillspillo i för hög grad alternativt om denna bieffekt kommer att förbises?
        Jag har en diffus minnesbild av att i lågpresterande ottomotorer som denna maskin torde kunna hänföras till, under antagande att kompressionen är av den ordningen att speciallt högoktanigt bränsle ej behöver nyttjas, flamfrontens utbredning näppeligen överstiger 38 m/s, snarare tycks de annaler som lätt återfinnes angående detta, ange ett riktvärde runt 35 m/s Jag har icke haft tillfälle att på en mer seriös grund bilda mig en uppfattning om den approximativa inverkan en cylinderborrnings längre förbränningssträcka medför. Skulle var tacksam om någon av Er intresserade i detta ärende gjort ett överslag i förhållande till varvtalet som kunde delges övriga intressenter.

        Efter att förhoppningsvis initierat ett informationsflöde om de konsekvenser ett borrningsförfarande som ovan kan medföra, kan jag nämna att jag för att försöka undgå detta för mig något generande uppvisande av brist på ingående kännedom av en så elementär sak som cylinderns ytbehandling ringde upp Qingqifabriken i Kina för att närmare förhöra mig om de möjligheter som står oss till buds. Jag kan förvisso meddela att trots att det här var andra gången jag per telefon var i kontakt med dess utvecklingsavdelning, med en svag underdrift återigen hade vissa kommunikationsproblem. Efter att ha presenterat mitt ärende hade jag en kortvarig intetsägande diskussion med som jag uppfattade det projektledaren för just motardmodellerna. Trots att mannen ifråga uppenbarligen var tekniskt bevandrad insåg jag att han var mer ekonomiskt involverad i modellens produktion än detaljinsatt. Som de flesta säkert vet så har ju Qingqi ett "racing team" som tävlar med fabrikens maskiner året runt. Jag vidarekopplades på min begäran över till racingavdelningen och fick faktiskt tala med en man som till fullo tycktes inse och uppfatta min begäran om information. Namn och adress överfördes samt ett löfte om att en verkstadshandbok som tillika innehåller de rekommenderade borrningsgränserna, dess konsekvenser, m.m. inklusive min och max rekommenderade kolvspel kommer att tillsändas mig. Däremot uppfattade jag det som att mannen ifråga ej ansåg sig ha mandat att närmare gå in på racingmaskinernas prestanda samt hur denna har uppnåtts. Ej heller gick att klargöra återställande av ytbehandling.

        Jag inser till fullo att denna sammanfattning av mina kontakter med fabriken såväl låter som faktiskt är att betrakta som synnerligen begränsade men jag tillåter mig att rekommendera den oförvägne läsaren att överta stafettpinnen och ringa upp fabriken, det är erfarenhetsmässigt en upplevelse utöver det vanliga men innebär enligt mitt förmenande icke med nödvändighet en teknisk framgång.

        Beträffande de farhågor som tidigare antytts om behov av maskinell utrustning för att byta maskinens originaldrev till JTF409 vill jag förtydliga mig och påpeka att medelst en ordinär medelgrov enkelgradig ansatsfil, tillhörande filkarda, alternativt stålborste behöver ingen förfäras inför uppgiften ty den parallellitet och ytfinhet som här kräves uppnås därmed lätt och med en mycket begränsad arbetsinsats.

        Comment


         Strålande - vi väntar med spänning på verkstadshandbok från kina!
         Mina samlade körjournaler:
         http://hellrediket.se/forum/viewtopic.php?f=3&t=2227

         Comment


          Innehar stort tekniskt kunnande.. Misstänker att han va ekonomiskt involverad..
          Du skriver otroligt säkert och det är en fröjd att läsa dina inlägg

          Men ur en rent informationsmäsig syn på saken, så tar det kanske lite längre tid att utläsa resultatet av ditt inlägg, jämfört med om du hade skrivit det i en förkortad version Missförstå nu inte vad jag menar, jag gillar skarpt dina inlägg, och jag tänker på hur intressant det vore om du tex, beskrev något enkelt, kanske en hammare eller en vanlig kätting..

          Samt som redan nämnts i den här tråden, det skulle va väldigt roligt att veta vad du jobbar med
          Tidigare synder. XT600, XR600, XR650, WR400, EXC250, XTZ750 super ténéré.

          -Uppdaterad version nu med dyslexi och dyskalkyli-

          Offroad åkare borde få kulturbidrag, för att dom håller stigarna rena!

          Comment


           Originally posted by moto200 View Post
           Jag skulle vilja uttrycka mitt stora intresse beträffande diskussionen i detta forum avseende en uppborrning av cylinderdiametern i syfte att höja dessa maskiners effekt. Även jag har en, som jag tror, av födsel och ohejdad vana, en böjelse att uppskatta att maskinprestanda ligger på en nivå som man helst icke bör eller anser vara hälsosam att utnyttja.
           Att inledningsvis ha uttryckt ett sådant begär efter hästkrafter indikerar ju att jag de facto innehar fullständigt fel maskin men den elementära sanningen är att jag befunnit det bekvämt, billigt, roligt och därmed begärligt att inneha denna till jämförelse med klassisk och modern moped, veteranmotorcykel etcetera elementära produkt.

           Efter ovanstående korta utvikning som i all välmening bifogats i syfte att någorlunda beskriva mitt intresse för att inplacera diskussionen i ett för mig såväl filosofiskt samt tekniskt sammanhang har mina tankar gått till att försöka sortera de ekonomiska såväl som framförallt tekniska aspekter ett borrningsförfarande skulle medföra.

           Jag har alltsedan min maskin anlände uppmärksammat att cylindern ej är tillverkad i det klassiska och sedan närmare etthundrafemtio år väl beprövade gjutjärnet (vilket ju som ju välkänt är, äger i sitt kvalitetsutförande närmast isotropa egenskaper) utan är framför allt sedan de modernare maskinernas intågande tillverkad i centrifugalgjuten aluminium. Pressgjutna dylika förekommer ju också på marknaden, dock till ett pris av en lägre hållfasthet. Huruvida dessa maskiners cylindrar är tillverkade dymedelst den ena eller andra metoden låter sig icke avslöjas enbart genom en okulärbesikting men genom det faktum att aluminium är det för handen förefintliga materialet kan fastslås att någon form av abrasionshämmande ytbehandling ovillkorligen är av nöden involverad i konstruktionen. Det vanligast förekommande i cylindersammanhang är ju som alla vet hårdkrom vare sig det berör tvåtaktsmotorer eller dessas nuförtiden mer allmänt förekommande släkting, fyrtaktaren.

           Min fråga är ju egentligen av den mest rudimentära arten men som skulle vara av största intresse för mig, såsom förhppningsvis för den oinvigde, om någon av Er som avser att under vinterhalvåret närmare ge Er i kast med en cylinderdemontering med åtföljande cylinderborrning i detta forum skulle kunna ge de övergripande förutsättningarna för en lyckad effektökning framförallt beträffande återställande av cylinderns ytbehandling.

           En annan fråga jag städse och ivrigt brottats med sedan denna diskussion uppstod är om Ni avser att reducera cylinderhöjden alternativt topplockshöjden så att kompressionen ej går tillspillo i för hög grad alternativt om denna bieffekt kommer att förbises?
           Jag har en diffus minnesbild av att i lågpresterande ottomotorer som denna maskin torde kunna hänföras till, under antagande att kompressionen är av den ordningen att speciallt högoktanigt bränsle ej behöver nyttjas, flamfrontens utbredning näppeligen överstiger 38 m/s, snarare tycks de annaler som lätt återfinnes angående detta, ange ett riktvärde runt 35 m/s Jag har icke haft tillfälle att på en mer seriös grund bilda mig en uppfattning om den approximativa inverkan en cylinderborrnings längre förbränningssträcka medför. Skulle var tacksam om någon av Er intresserade i detta ärende gjort ett överslag i förhållande till varvtalet som kunde delges övriga intressenter.

           Efter att förhoppningsvis initierat ett informationsflöde om de konsekvenser ett borrningsförfarande som ovan kan medföra, kan jag nämna att jag för att försöka undgå detta för mig något generande uppvisande av brist på ingående kännedom av en så elementär sak som cylinderns ytbehandling ringde upp Qingqifabriken i Kina för att närmare förhöra mig om de möjligheter som står oss till buds. Jag kan förvisso meddela att trots att det här var andra gången jag per telefon var i kontakt med dess utvecklingsavdelning, med en svag underdrift återigen hade vissa kommunikationsproblem. Efter att ha presenterat mitt ärende hade jag en kortvarig intetsägande diskussion med som jag uppfattade det projektledaren för just motardmodellerna. Trots att mannen ifråga uppenbarligen var tekniskt bevandrad insåg jag att han var mer ekonomiskt involverad i modellens produktion än detaljinsatt. Som de flesta säkert vet så har ju Qingqi ett "racing team" som tävlar med fabrikens maskiner året runt. Jag vidarekopplades på min begäran över till racingavdelningen och fick faktiskt tala med en man som till fullo tycktes inse och uppfatta min begäran om information. Namn och adress överfördes samt ett löfte om att en verkstadshandbok som tillika innehåller de rekommenderade borrningsgränserna, dess konsekvenser, m.m. inklusive min och max rekommenderade kolvspel kommer att tillsändas mig. Däremot uppfattade jag det som att mannen ifråga ej ansåg sig ha mandat att närmare gå in på racingmaskinernas prestanda samt hur denna har uppnåtts. Ej heller gick att klargöra återställande av ytbehandling.

           Jag inser till fullo att denna sammanfattning av mina kontakter med fabriken såväl låter som faktiskt är att betrakta som synnerligen begränsade men jag tillåter mig att rekommendera den oförvägne läsaren att överta stafettpinnen och ringa upp fabriken, det är erfarenhetsmässigt en upplevelse utöver det vanliga men innebär enligt mitt förmenande icke med nödvändighet en teknisk framgång.

           Beträffande de farhågor som tidigare antytts om behov av maskinell utrustning för att byta maskinens originaldrev till JTF409 vill jag förtydliga mig och påpeka att medelst en ordinär medelgrov enkelgradig ansatsfil, tillhörande filkarda, alternativt stålborste behöver ingen förfäras inför uppgiften ty den parallellitet och ytfinhet som här kräves uppnås därmed lätt och med en mycket begränsad arbetsinsats.

           Var på badhuset i går och simmade och drog på mig en muskel skada och har ont som (censur )
           Men ska fatta mig kort då jag har enorm smärta !
           Att cylindern är gjord i aluminium är ej enbart av ondo då det ger i från sig värme 7 fallt bättre än jutjärn . Men det blir problem då man ska borra upp cylindern för loppet måste ha någon form av hård krom. Ett alternativ skulle kunna vara och borra upp låppet maxinalt och sedan pressa i ett jutjärns eller stål låpp så kallat foder ! En kompis åt mig har gjort så på 2 tackts cylindrar och det är 7 falt krångligare där då det är kanaler i loppet och ta hänsyn till. Nu tror inte jag att det är någon större ide och borra en sådan här cylinder kubiken lär väll bli max 225 cc skulle jag gissa om man ens uppnår det !.

           Beträffar drevning så skulle jag även föredra att byta fram det har jag alltid gjort då jag ökat på drevningar förut.

           Comment


            Herre min SKAPARE!!!! Sällan skådat en mer utsvävad diskussion... Var ju som att läsa en oändligt lång lagtext! Men hur som helst visar det på ett djupt engagemang och det är alltid imponerande!

            Nu har jag ju inte någon sådan här maskin men är inte motorblocket en suzuki kopia? Det borde ju i så fall att använda en sukki cylinder? De har väl använt upp till 350cc på den motorkonstruktionen. Bara en notis.

            Comment


             Originally posted by DRS View Post
             Herre min SKAPARE!!!! Sällan skådat en mer utsvävad diskussion... Var ju som att läsa en oändligt lång lagtext! Men hur som helst visar det på ett djupt engagemang och det är alltid imponerande!

             Nu har jag ju inte någon sådan här maskin men är inte motorblocket en suzuki kopia? Det borde ju i så fall att använda en sukki cylinder? De har väl använt upp till 350cc på den motorkonstruktionen. Bara en notis.

             Skulle det vara så som du skriver att de har använt upp till 350cc på den motorkonstruktionen ? Ja då spelar vi båll här killar !
             Men då är frågan bör man inte ha en 350 cylinder från en gammal suzuki då. Vet i f om det skulle kunna gå och borra upp en cylinder och öka kubiken med 60 % ca
             Och varför har inte Kinky fabriken jutit och monterat en 350 motor i ramen med en gång. ?
             Nä bäst är nog och hålla sig till standard 200cc

             Comment


              ...och bara kostnaden att borra upp och fodra om, samt kolv på det....kräng skiten och köp en äldre välhållen riktig stånka istället.

              Hela meningen med den här är väl att det är en skitbillig vass moppe, vill man ha mer så har man väl handlat helt fel från början?

              /J
              GI / AI SMC Västmanland

              Comment


               Originally posted by Hjuljus View Post
               Skulle det vara så som du skriver att de har använt upp till 350cc på den motorkonstruktionen ? Ja då spelar vi båll här killar !
               Men då är frågan bör man inte ha en 350 cylinder från en gammal suzuki då. Vet i f om det skulle kunna gå och borra upp en cylinder och öka kubiken med 60 % ca
               Och varför har inte Kinky fabriken jutit och monterat en 350 motor i ramen med en gång. ?
               Nä bäst är nog och hålla sig till standard 200cc
               anledningen till att qingqi inte har gjort en 350cc är för att marknaden i kina kräver billiga, bensinsnåla maskiner. Därav att 400cc kommer först nu och det är i princip bara västerlänningar som får ta del av dessa. I kina anser man att 150/200cc räcker gott och väl för de ändamål dem har.

               SGM: Jag håller med dig, vill man ha en 350cc så är det betydligt bättre att köpa en gammal 350cc alt. vänta tills 400cc kommer. Bensinförbrukningen kommer dessutom att öka med 75-100%
               För bilder på mina hojar: http://linuxportalen.com/?q=gallery

               Comment


                Originally posted by cybertron View Post
                anledningen till att qingqi inte har gjort en 350cc är för att marknaden i kina kräver billiga, bensinsnåla maskiner. Därav att 400cc kommer först nu och det är i princip bara västerlänningar som får ta del av dessa. I kina anser man att 150/200cc räcker gott och väl för de ändamål dem har.

                SGM: Jag håller med dig, vill man ha en 350cc så är det betydligt bättre att köpa en gammal 350cc alt. vänta tills 400cc kommer. Bensinförbrukningen kommer dessutom att öka med 75-100%


                Kolla Va fet ful de nya Tms 200 Blivit. Var mycket snyggare då det bara stog TMS på tanken. Jag vill då inte ha ett så där fett kinky märke på tanken AS fult !

                Klicka in på
                http://www.trendimport.se/motor.asp?...p?container=50
                Ladda upp bilderna så ser ni att de uppdaterat och lakt till dessa !
                FY !
                Dessutom var det även snyggare med svart motor.
                Attached Files
                Last edited by Hjuljus; 01-17-2008, 08:31 PM.

                Comment

                Working...
                X